Steun ons

Uw kunt ons financieel steunen op bankrekeningnummer IBAN: NL85RABO 016.035.1359 t.n.v. Stichting Vrienden voor een Ander te Warmenhuizen. Dit jaar gaat 50% van de opbrengst naar Stichting “Cystic Fibrosis”, 25% naar de Bontius Stichting tbv Fibreuze Dysplasie en 25% naar Bone4Kids tbv congenitale pseudo artrose.

Stichting Vrienden Voor Een Ander heeft ook een ANBI status, hieronder de tekst die wij hebben gekregen van de belastingdienst:

De Belastingdienst heeft Stichting Vrienden voor een ander met ingang van 12 januari 2011 de zogenaamde ANBI status verleend. In goed Nederlands betekent dit, dat de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling wordt aangemerkt. Het registratienummer wat hier bij hoort is 8501.82.980. Eén en ander is ook gepubliceerd op de website van de Belastingdienst.

De belangrijkste voordelen van deze ANBI status voor Stichting Vrienden voor een ander en haar sponsoren zijn:

Er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan Stichting Vrienden voor een ander;

Uitkeringen van Stichting Vrienden voor een ander aan het Christinafonds, de Bontius Stichting en Bone4Kids zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;

Donaties door sponsoren zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting;

Donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekeninghoudend met drempelbedragen).